ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 2

16:39:26

Κεφάλαιο 5
Ενότητες 5.1.1 έως και 5.1.6
  • Σκοποί ενότητας:
    Να αναγνωρίζετε και να υπολογίζετε τα χαρακτηριστικά μεγέθη του εναλλασσομένου ρεύματος.
    Να κατανοήσετε το τρόπο παραγωγής του εναλλασσομένου ρεύματος.
    Να προσθέτετε και να αφαιρείτε εναλλασσόμενα μεγέθη με τη βοήθεια διανυσμάτων.
    Να ξεχωρίζετε συμφασικά ρεύματα και ρεύματα με διαφορά φάσης.

ΜΑΘΗΜΑ 1ο 
ΕΝΟΤΗΤΑ 5.1.1 Μεταβαλλόμενα και εναλλασσόμενα ρεύματα.

Στο παρακάτω υπερσύνδεσμο έχετε την δυνατότητα να απαντήσετε στις ερωτήσεις της ενότητας 5.1.1

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 5.1.1

 

Share: