ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ

Φύλλο εργασίας: Παράλληλη σύνδεση αντιστάσεων στο συνεχές ρεύμα

  1. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1_senario hlektrotexnias _dkavalieros
  2. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1_ΦΑΣΗ 2_senario hlektrotexnias _dkavalieros
  3. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2_ΦΑΣΗ 2_senario hlektrotexnias _dkavalieros
  4. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1_ΦΑΣΗ 3_senario hlektrotexnias _dkavalieros
  5. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1_ΦΑΣΗ 4_senario hlektrotexnias _dkavalieros

Παράσταση απλού ηλεκτρικού κυκλώματος:

 

ΠΗΓΗ Σ.Ρ(DC)

 
ΑΠΛΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
             
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
               
ΚΥΚΛΩΜΑ-ΧΩΡΙΣ-ΠΗΓΗ
             
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
             
ΑΝΟΙΧΤΟΚΥΚΛΩΜΑ
               
ΣΥΝΔΕΣΗ ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΟΥ
       
Share: