Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας

Επαγγελματική Εκπ/ση – Μαθητεία – Δημοσιεύσεις

31-01-22 «Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για την περίοδο 2021-2022, της λειτουργίας τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. με μικρότερο αριθμό μαθητευομένων»
28-12-21 «Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για την περίοδο 2021-2022, της λειτουργίας τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. με μικρότερο αριθμό μαθητευομένων»
14-12-21 Κοινοποίηση δεύτερης απόφασης έγκρισης ολιγομελών τμημάτων Μεταλυκειακού έτους-Τάξη μαθητεείας 2021-22
02-12-21 Πρόσληψη 146 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Γενικής Εκπαίδευσης, ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας», περιόδου 2021 – 2022 (2)
26-10-21 Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ. περιόδου 2021-2022
21-10-21 Ξεκίνησαν οι αιτήσεις συμμετοχής στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ. περιόδου 2021-2022
25-08-21 Προσφορά θέσεων μαθητείας από τον ιδιωτικό τομέα για το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» περιόδου 2021-2022
25-08-21 Προσφορά θέσεων μαθητείας από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα για το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» περιόδου 2021-2022
05-08-21 Προσφορά θέσεων μαθητείας από τον ιδιωτικό τομέα για το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» περιόδου 2021-2022
05-08-21 Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.