Ηλεκτροπληξία

JIM KAVA ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

Ηλεκτροπληξία ονομάζεται η διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από το ανθρώπινο σώμα και συμβαίνει όταν μεταξύ δύο σημείων του σώματος υπάρχει τάση (διαφορά δυναμικού) ικανή, ώστε να επιτευχθεί ροή του ρεύματος που είναι ανάλογη με την (ηλεκτρική) αντίσταση του σώματος.

  1. Προστασία από την άμεση επαφή

  2. Προστασία από την έμμεση επαφή

  • Προσοχή σε όλες γενικά τις τάσεις. 😳
  • Να έχετε γνώση των αρχών του ηλεκτρισμού. 😳
  • Να ακολουθείτε ασφαλείς μεθόδους εργασίας και να μην 😳 επαφίεστε σε μια δεύτερη ευκαιρία. 😳
  • Ο όρος υψηλές Km χαμηλές τάσεις θεωρείται εξαιρετικά 😳 παραπλανητικός.
  • Όταν χρησιμοποιείτε φορητά ηλεκτρικά εργαλεία, 😳 σιγουρευτείτε ότι βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση λειτουργικότητας.
  • Επίσης, σιγουρευτείτε ότι υπάρχει ένα τρίτο καλώδιο στην πρίζα για γείωση σε περίπτωση βραχυκυκλώματος. Θεωρητικά αν τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι γειωμένα και συμβεί διαρροή, τότε θα οδηγηθεί στο έδαφο διαμέσου του τρίτου καλωδίου, αντί να περάσει μέσα από το σώμα. 😳
    [stream provider=youtube flv=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DUU50kv-WACc%26feature%3Drelated img=x:/img.youtube.com/vi/UU50kv-WACc/0.jpg embed=false share=false width=640 height=360 dock=true controlbar=over bandwidth=high autostart=false /] [stream provider=youtube flv=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DuoG_75NkHeE img=x:/img.youtube.com/vi/uoG_75NkHeE/0.jpg embed=false share=false width=640 height=360 dock=true controlbar=over bandwidth=high autostart=false /] [stream provider=youtube flv=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DqQftDhgC51A%26feature%3Dresults_main%26playnext%3D1%26list%3DPLD99617427019EF68 img=x:/img.youtube.com/vi/qQftDhgC51A/0.jpg embed=false share=false width=640 height=360 dock=true controlbar=over bandwidth=high autostart=false /] [stream provider=youtube flv=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DDyhyGh-4iOk%26feature%3Drelated img=x:/img.youtube.com/vi/DyhyGh-4iOk/0.jpg embed=false share=false width=640 height=360 dock=true controlbar=over bandwidth=high autostart=false /] [stream provider=youtube flv=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DsYTUP58iwwA%26feature%3Drelated img=x:/img.youtube.com/vi/sYTUP58iwwA/0.jpg embed=false share=false width=640 height=360 dock=true controlbar=over bandwidth=high autostart=false /]      
Share: