ΕΓΓΡΑΦΑ

1.Υπεύθυνη δήλωση – ηλεκτρονική συμπλήρωση

Κατεβάστε από τον παρακάτω σύνδεσμο το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης, συμπληρώστε το σε μορφή ηλεκτρονικής φόρμας και στη συνέχεια εκτυπώστε το ή αποθηκεύστε το για μελλοντική χρήση:

Υπεύθυνη δήλωση

Υπεύθυνη δήλωση - Μία σελίδα


2. Αίτηση απλή Κατεβάστε και εκτυπώστε το έντυπο της αίτησης σε διάφορες μορφές, από τους παρακάτω συνδέσμους:

Αίτηση

Αίτηση απλή

Απλή αίτηση σε μορφή:

3. Εξουσιοδότηση απλή Κατεβάστε και εκτυπώστε το έντυπο της εξουσιοδότησης σε διάφορες μορφές, από τους παρακάτω συνδέσμους:

Εξουσιοδότηση

Εξουσιοδότηση απλή

Απλή εξουσιοδότηση σε μορφή:
(ypeythini-dilosi.eu  | Κατεβάστε και εκτυπώστε έντυπα: Υπεύθυνη δήλωση, Απλή Αίτηση, Εξουσιοδότηση | Template: HTML5 UP | Κείμενα: Wikipedia)

4. Ψηφιακή υπογραφή εγγράφου pdf (Στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο)

Share: