Αρχείο κατηγορίας ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΣΠΑΙΤΕ

ΕΠΑ.Λ. News

Συμπληρωματική εγκύκλιο σε αυτή που εκδόθηκε προ ημερών για τις απουσίες των μαθητών εξέδωσε ο υφυπουργός Παιδείας Δ. Μπαξεβανάκης. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο: A. Στην ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων κάθε Α’ τετραμήνου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το άθροισμα των απουσιών του/της μαθητή/τριας είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτηρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτηρίζεται ως μη παρακολουθών/ούσα και δε λαμβάνεται υπόψη α) στα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών, καθώς και β) στον προγραμματισμό τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών. (Υ.Α. 103539/Δ4/24-06-2016 Β ́ 2081) B. Κατ’ εξαίρεση, για το σχολικό έτος 2017-2018, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε ΕΠΑ.Λ. με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε για τη Β ́ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα πέντε (75) έως εκατόν οκτώ (108), για τη Γ ́ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα πέντε (75) έως εκατόν οκτώ (108), για τη Β ́ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα οκτώ (78) έως εκατόν οκτώ (108), για τη Γ ́ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από εβδομήντα οκτώ (78) έως εκατόν οκτώ (108) και για τη Δ ́ τάξη των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. από ογδόντα τρεις (83) έως εκατόν δεκαπέντε (115) απουσίες, με την προϋπόθεση ότι όλες οι άνω των τριάντα-τριών (33) για τη Β ́ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα-τριών (33) για τη Γ’ τάξη Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα (30) για τη Β ́ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., οι άνω των τριάντα (30) για τη Γ ́ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., και οι άνω των τριάντα δύο (32) για τη Δ ́ τάξη Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. απουσίες, είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τα ανωτέρω και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται όταν ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των βαθμών των δύο τετραμήνων διαιρούμενο με τον αριθμό όλων των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του εξαιρετική.
ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2017 18
ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΛ 2017 (Ημερήσια – Εσπερινά)
( Μετάβαση στις βάσεις εισαγωγής πανελλαδικών εξετάσεων Λυκείων)
Α. Ημερήσια επαγγελματικά λύκεια
ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΛ 2017 (Με γραπτές εξετάσεις)
ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΠΑΛ 2017 (Ποσοστό 10%) (Χωρίς γραπτές εξετάσεις- Υποψήφιοι 2015-2016)
Β. Εσπερινά επαγγελματικά λύκεια
ΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ 2017
Γ. Συγκριτικά Στοιχεία
Συγκριτικά στοιχεία υποψηφίων ΕΠΑΛ (90%) με βάσεις εισαγωγής 2016
Συγκριτικά στοιχεία υποψηφίων ΕΠΑΛ Α (10%) αποφοίτων 2015 και 2016
Συνέχεια ανάγνωσης ΕΠΑ.Λ. News