ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΑΕ I-ΙΙ

Aναλογικός Υπολογιστής / Analog Computer

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΣΧΕΔΙΟ Προσομοιωτή PID

 

ΠΟΛΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 

NICHOLS

 

BODE