ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Ergasia_stat_dkavalieros 19 01 2018_signed

Στατιστική στην Εκπαίδευση II

SPSS v21 Video Tutorial (οδηγός χρήσης) στα ελληνικά

2a_SPSS_descriptive_statistics

T-test εξαρτημένα δείγματα,

  1. lecture3-4 Notes-SPSS2
  2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΛΥΣΕΙΣ_SPSS
  3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ_ΜΕ_ΤΟ_SPSS