ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

  1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ
  2. ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ
  3. ΔΙΟΔΟΣ
  4. ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ