Επιμόρφωση σε θέματα μαθητείας

 
espa1420 logo

9. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας

Τίτλος Πράξης: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» (MIS) 5008057 Ημερομηνία έναρξης : 01/06/2017 Ημερομηνία λήξης : 31/12/2018 Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας, με στόχο την ενίσχυση και αποτελεσματική υλοποίηση του θεσμού. Στο πλαίσιο της Πράξης προβλέπεται η πραγματοποίηση προγράμματος επιμόρφωσης δια ζώσης (σε όλες τις περιφέρειες της χώρας) και εξ αποστάσεως (σύγχρονη και ασύγχρονη), με την αξιοποίηση υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΙΕΠ, αναφορικά με τον θεσμό της μαθητείας σε σχέση με την ΕΕΚ, το πλαίσιο υλοποίησης της μαθητείας, την εποπτεία μαθητείας, τις βασικές αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων κλπ.   Σκοπός/Στόχοι είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών:
  • στο περιεχόμενο του θεσμικού πλαισίου και τις διαδικασίες υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας
  • στα προγράμματα σπουδών του Μεταλυκειακού έτους –τάξης μαθητείας
  • στις βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων
  • στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
  • στα θέματα ασφάλειας και υγείας της εργασίας, συμβουλευτικής, επαγγελματικού προσανατολισμού και επιχειρηματικότητας.
Πορεία υλοποίησης: Η Α΄ φάση της επιμόρφωσης θα υλοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και συγκεκριμένα κατά τους μήνες Μάιο – Ιούνιο 2018, ενώ η Β΄ φάση θα υλοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2018-2019 και συγκεκριμένα από το Σεπτέμβριο του 2018 και εξής.   Εκπαιδευτικό υλικό : Θεματική Ενότητα 1 : Θεσμικό πλαίσιο μαθητείας Θεματική Ενότητα 4α: Βασικές αρχές για την εκπαίδευση ενηλίκων Θεματική Ενότητα 4β: Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Θεματική Ενότητα 5: Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός και πληροφόρηση  
  • Εκπαιδευτικά σενάρια
Υλικό δημοσιότητας της πράξης Η Πράξη με τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5008057 συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». [Υπεύθυνος: Σταύρος Πιτσικάλης]
Share: