Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών

Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Συστήματα και στα Δίκτυα Επικοινωνιών

Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών (Α, Β, Γ Γενικού Λυκείου – Γενικής Παιδείας) – Βιβλίο Μαθητή  
pdf-icon Βιβλίο Μαθητή – Εκπομπή & Λήψη Τηλεοπτικού Σήματος
12.07MB
18-09-2017
item-save-icon
pdf-icon Βιβλίο Μαθητή – Επικοινωνίες και Δίκτυα
30.22MB
11-10-2016
item-save-icon
pdf-icon Βιβλίο Μαθητή – Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών
36.92MB
11-10-2016
item-save-icon
pdf-icon Βιβλίο Μαθητή -Τεχνολογία Υπολογιστών κ Περιφερειακών
38.79MB
11-10-2016
item-save-icon

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο1 – ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο2 – ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (HARDWARE) ΕΝΟΣ Η/Υ / ΔΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο3- Σύνθεση ενός Προσωπικού Υπολογιστή (Personal Computer, PC)
Business man concerned over a file, agreement or desicion to make.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο4 – ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Υ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο5- Διαχείριση Κεντρικής Μονάδας ΗΥ & Κουτιά Υπολογιστών
Δημοφιλείς Διαγνωστικές Εφαρμογές για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο6 – Τροφοδοσία Σταθερού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (PSU, Power Supply Unit)
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο7 – Συστήματα Ψύξης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Share: